Likvidace firmy

  Likvidace firmy je proces, jehož cílem je zánik společnosti. Ke zrušení společnosti s likvidací dochází rozhodnutím společníků nebo příslušného orgánu společnosti o zrušení společnosti s likvidací, popřípadě rozhodnutím soudu. Důvody k vyhlášení likvidace mohou být různé, ekonomické potíže nebo splnění účelu firmy či únava majitele z podnikání.

 

 

  Likvidace není časově rychlá záležitost, průběh likvidace je určen zákonem, což nelze měnit. Co lze ovlivnit, je výše likvidačního zůstatku, tj. peněz, které se vyplácejí majiteli likvidované firmy na závěr likvidace. Nevhodně prováděná likvidace vždy způsobí finanční ztráty, které jdou k tíži majitele firmy. Našim profesionálním přístupem dosahujeme velmi zajímavých výsledků, značně odlišných od předpokládané výše likvidačního zůstatku podle likvidačního plánu sestaveného likvidátory ad hoc nebo osob bez zkušeností.

 

  Jsme připraveni na základě vaší objednávky buď sami provést likvidaci dané firmy, včetně  zajištění osoby likvidátora, nebo poskytnout vámi zvolenému likvidátorovi úplný servis zajišťující řádný průběh likvidace a dohlížet na průběh likvidace.

 

  Pokud máte zájem o likvidaci firmy, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů nebo příslušného formuláře.

Copyright © 2008 EKONRAD s.r.o., All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.
EKONRAD s.r.o. / Tel.: +420 731 74 60 60 / Fax: +420 538 70 71 25 / E-mail: info@spravafirmy.cz
EKONRAD s.r.o.
Web spravafirmy.cz je portál zaměřený na běžný i krizový chod malých a středních podniků. Návštěvníci tohoto webu mohou přes jednotlivé sekce získat naším prostřednictvím účinnou pomoc jak při řešení svých aktuálních nesnází…

Více zde