Insolvence firmy

Byl na vás podán insolvenční návrh a hrozí vám úpadek?

 

 

  Za této situace vám pomůžeme s účelnou obranou proti věřitelům. Máme zkušenosti, jak se bránit šikanózním návrhům a žalobám.

 

  V případě, že vaše firma naplňuje podmínky úpadku, tj. je v platební neschopnosti nebo je předlužena, vyhodnotíme konkrétní situaci a nabídneme další postup. Ne vždy musí insolvenční návrh na vaši firmu skončit prohlášením konkurzu! Existuje možnost vyhlášení moratoria, stejně tak místo konkurzu může být soudem povolena reorganizace vaší firmy. Vše záleží na individuálních podmínkách podniku, není možno paušalizovat.

 

Jste věřitelem a nevíte jak vůči úpadci postupovat?

 

  Současný insolvenční zákon (který nahradil zákon o konkurzu a vyrovnání) nedává věřiteli bez právních znalostí fakticky žádnou šanci uspět. Jako příklad uvádíme přihlášku pohledávky, která je sofistikovaná (už není možno si libovolně formulovat náležitosti), a pokud se spletete ve výši peněžní částky, můžete se velmi rychle stát z věřitele dlužníkem! Ano, i to je podle dnešních právních předpisů možné.

 

Jsme připraveni převzít agendu spojenou s postavením insolvenčního věřitele, vypracovat potřebné dokumenty a současně vás zastupovat v insolvenčním řízení. Můžeme vám i doporučit insolvenčního správce, neboť insolvenční věřitelé osobu insolvenčního správce mohou změnit.

 

 Pokud jste v pozici insolvenčního věřitele, neotálejte s naším kontaktováním, insolvenční zákon stanoví jasné lhůty, pokud se nedodrží, přijdete o vše.

 

 Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktů nebo příslušného formuláře.

Copyright © 2008 EKONRAD s.r.o., All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.
EKONRAD s.r.o. / Tel.: +420 731 74 60 60 / Fax: +420 538 70 71 25 / E-mail: info@spravafirmy.cz
EKONRAD s.r.o.
Web spravafirmy.cz je portál zaměřený na běžný i krizový chod malých a středních podniků. Návštěvníci tohoto webu mohou přes jednotlivé sekce získat naším prostřednictvím účinnou pomoc jak při řešení svých aktuálních nesnází…

Více zde