Firemní audit

Proč firemní audit?

 

  Na rozdíl od auditu účetního, který je pro řadu firem v České republice povinný ze zákona (záleží na právní formě firmy, výší čistého obratu, úhrnu rozvahy a počtu zaměstnanců) není firemní audit zákonem vyžadován, ani definován. Přesto je firemní audit neméně důležitý než účetní. Účetní audit jen sděluje, zda účetnictví firmy je či není v souladu s účetními normami, firemní audit dává odpovědi na základní podnikatelské otázky (Lze snížit náklady? Jak je možno zvýšit produktivitu? Jaká jsou rizika ze stávajících obchodních vztahů? apod.) a ukazuje možnosti dalšího vývoje firmy.

 

  Firemní audit se provádí nejen ke zjištění příčin potíží podniku, ale je nezbytný v případech, kdy je firma prodávána, vstupuje do likvidace nebo jsou činěna zásadní rozhodnutí ve vedení firmy.

 

 

Firemní audit je souhrnem zejména:

  • kontraktačního auditu, spočívajícího v posouzení již uzavřených smluv či zamýšlených nových kontraktů z hlediska rizik a výhodnosti pro firmu; příprava smluvních ujednání dle požadavků klienta,
  • personálního auditu, spočívajícího v racionalizaci a optimalizaci stavu zaměstnanců firmy a jejich právního statutu u firmy,
  • auditu pohledávek a závazků, spočívajícího v účelných úkonech směřujících k dosažení optimální ziskovosti z obchodních vztahů klienta,
  • kauzálního auditu, spočívajícího v analýze soudních sporů a navržení dalšího postupu,
  • auditu technologického vybavení a softwarové analýzy spočívající v porovnání existujícího stavu se stavem nutným k dosažení aktuálních hospodářských výsledků firmy. 

Řešíte obtížnou situaci a nejste si jisti správností postupu?

 

Vaše firma má solidní výsledky, ale máte pocit, že to není ono?

 

Obraťte se na nás. Kromě komplexního firemního auditu nabízíme individuální nezávislé poradenství. Můžete využít našich služeb a konzultací. Jsme připraveni vám asistovat při jednáních, popřípadě převzít celou agendu za vás. Zpracujeme dokumentaci, navrhneme řešení a postupy, které vám umožní ušetřit finance a věnovat se bez obav své práci, kterou umíte.

 

Copyright © 2008 EKONRAD s.r.o., All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.
EKONRAD s.r.o. / Tel.: +420 731 74 60 60 / Fax: +420 538 70 71 25 / E-mail: info@spravafirmy.cz
EKONRAD s.r.o.
Web spravafirmy.cz je portál zaměřený na běžný i krizový chod malých a středních podniků. Návštěvníci tohoto webu mohou přes jednotlivé sekce získat naším prostřednictvím účinnou pomoc jak při řešení svých aktuálních nesnází…

Více zde